Kontakty

Poskytovatel, provozovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání:
Oldřich Bíla Tiris
Pod Zámečkem 383
500 06  Hradec Králové
IČ: 167 945 24

E mail: bila@tvtiris.cz,

www.tvtiris.cz

Tel, fax :+420495219060

Tel :       +420495219054

Mob:    +420 603 549 893

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  soudem v Hradci Králové, oddíl A., vložka 1805,

jejímž jménem jedná pan Oldřich Bíla

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

VYHLEDÁVÁNÍ

NEJSLEDOVANĚJŠÍ VIDEA